Wat zijn de elementen van industriële bewegwijzering?

Industriële veiligheidssignalisatie is gebruikelijk in vele industrieën. Ze zijn er in verschillende vormen, maar alle industriële veiligheidssignalisatie is bedoeld om de veiligheid te bevorderen door werknemers, bedieners en omstanders te wijzen op mogelijke gevaren in bepaalde gebieden, bij apparatuur of in de nabijheid van gevaarlijke materialen.

Soorten industriële veiligheidsborden

Industriële veiligheidssignalisatie kent vele vormen en functies, maar ze kunnen worden ingedeeld op basis van hun voornaamste gebruik. De meeste mensen die aan industriële veiligheidsborden denken, denken aan standaard waarschuwings- en alarmborden die op een gevaar wijzen. Dit soort borden vertegenwoordigt een van de drie gevarenniveaus. Gevaarstekens duiden op onmiddellijke risico's die verwondingen of de dood tot gevolg kunnen hebben als ze niet worden vermeden. Waarschuwingstekens geven een gevarenniveau aan dat ligt tussen voorzichtig en gevaarlijk, en duiden op een risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben als het niet wordt vermeden. Waarschuwingssymbolen staan voor het laagste niveau van gevaar en geven potentieel gevaarlijke situaties aan die kunnen leiden tot licht tot matig letsel indien ze niet worden vermeden.

Andere soorten industriële veiligheidssignalisatie

Biorisicotekens worden gebruikt om de feitelijke of potentiële aanwezigheid van een biologisch gevaar aan te geven, door voorwerpen (gereedschap, apparatuur, containers, enz.) aan te duiden die besmet zijn of kunnen zijn met "levensvatbare gevaarlijke agentia" die een risico of gevaar voor het welzijn van een persoon inhouden. Waarschuwingsborden worden gebruikt om algemene informatie over apparatuur, een gebouw, een gebied of een machine mee te delen. Deze borden hebben betrekking op praktijken die geen verband houden met lichamelijk letsel. Algemene veiligheidsborden worden gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en -procedures mee te delen, zoals regels en praktijken voor eerste hulp, hygiëne, huishouding, medische apparatuur, enz. Brandveiligheidsborden worden vaak gebruikt om de plaats aan te geven van nooduitrusting, zoals brandblussers. Deze borden bevatten geen instructies over het gebruik van de veiligheidsuitrusting; zij geven alleen de plaats aan van de nooduitrusting, zodat reddingsmiddelen in geval van een crisis gemakkelijk bereikbaar zijn.

Wat te zoeken in industriële veiligheidssignalisatie

Alsof er nog niet genoeg dingen zijn om te overwegen als het gaat om industriële veiligheidssignalisatie, zijn er nog andere factoren om te overwegen alvorens een aankoopbeslissing te nemen. Ten eerste, focus op duurzaamheid. Idealiter moeten industriële veiligheidssignalisatie bestand zijn tegen de typische omgeving van een soortgelijke toepassing gedurende de verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel of de apparatuur waarop zij betrekking hebben. Zo zal een veiligheidsbord met de gebruiksaanwijzing van een machine dat binnen enkele jaren wazig en onleesbaar wordt, moeten worden vervangen voordat de machine zelf zijn nuttige levensduur heeft bereikt. Zoek naar borden die de duurzaamheid hebben om de typische bedrijfsomstandigheden te weerstaan gedurende de verwachte levensduur van uw goederen en apparatuur.

Plan du site